Welkom op de site van het proefbevolkingsonderzoek naar darmkanker

In januari 2014 is het landelijk bevolkingsonderzoek naar darmkanker van start gegaan. Mensen in de leeftijd van 55-75 jaar worden hiervoor uitgenodigd. Zij zullen elke twee jaar thuis een ontlastingstest ontvangen, die ze zelf naar het laboratorium opsturen voor analyse. Bij een afwijkende uitslag worden ze doorverwezen voor verder onderzoek en diagnostiek en zo nodig voor behandeling. In het eerste jaar zullen circa 875.000 mensen worden benaderd. In de jaren erna zullen de uitnodigingen worden uitgebreid tot  ongeveer 2,2 miljoen uitnodigingen per jaar. Een bevolkingsonderzoek kan op termijn jaarlijks 2400 sterfgevallen per jaar voorkomen.

Het landelijk bevolkingsonderzoek is tot stand gekomen naar aanleiding van de resultaten van het proefbevolkingsonderzoek.

In 2006 is het proefbevolkingsonderzoek naar darmkanker in de regio Rijnmond en Amsterdam van start gegaan onder mannen en vrouwen van 50 tot en met 74 jaar. In 2008 is op basis van de voorlopige resultaten besloten een vervolg te geven aan het onderzoek. Voor deze tweede screeningsronde werden alle mensen uit de eerste studie opnieuw benaderd, uitgezonderd diegenen met een afwijkende testuitslag of mensen die 75 jaar of ouder waren. Inmiddels is ook de derde screeningsronde klaar. De uitnodigingen hiervan zijn eind 2012 afgerond. Net als bij de voorgaande ronden werden deelnemers met een afwijkende testuitslag in voorgaande ronden en mensen die 75 jaar of ouder waren niet opnieuw benaderd. Om de groepen aan te vullen tot de oorspronkelijke aantallen zijn ook nieuwe mensen van 50 en 51 jaar voor de eerste keer uitgenodigd.

De screening op darmkanker of de goedaardige voorlopers daarvan gebeurt door middel van een ontlastingstest (i-FOBT) die thuis kan worden uitgevoerd. De ontlastingstest wordt geanalyseerd op de aanwezigheid van (onzichtbare) spoortjes bloed in het laboratorium van het Erasmus MC en Academisch Medisch Centrum Amsterdam.

Het proefbevolkingsonderzoek naar darmkanker, dat in 2006 van start is gegaan in de regio Rijnmond en regio Amsterdam, zal gewoon doorlopen. Het is belangrijk dat mensen mee blijven doen om zo gegevens te verzamelen die waardevol zijn voor het landelijke bevolkingsonderzoek.